Uchwała nr XVIII/348/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę nr XXX/280/2020 z dnia 22.09.2020 r.