Zarządzenie Burmistrza nr 1017/397/12 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom instytucji kultury