Zarządzenie Burmistrza nr 1016/396/12 w sprawie wpisu do rejestru instytucji kultury