Zarządzenie Burmistrza nr 1014/394/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę