Zarządzenie Burmistrza nr 1010/390/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę