Zarządzenie Burmistrza nr 1008/388/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok