Uchwała nr XVIII/347/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XVIII/426/2016 z dnia 26.04.2016 r.