Zarządzenie Burmistrza nr 1007/387/12 w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok