Zarządzenie Burmistrza nr 1006/386/12 w sprawie  zmian w  budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok