Zarządzenie Burmistrza nr 1004/384/12 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych