Zarządzenie Burmistrza nr 1002/382/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok