Zarządzenie Burmistrza nr 1001/381/12 w sprawie korekty zapisów w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa Nr 959/339/12 z dnia 29.08.2012 roku