Zarządzenie Burmistrza nr 999/379/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę