Uchwała nr XVIII/346/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie Statutu Mikołowskiego Impresariatu Kultury.

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XIII/304/2015 z dnia 27.10.2015 r.