Zarządzenie Burmistrza nr 995/375/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok