Zarządzenie Burmistrza nr 991/371/12 w sprawie wniosku o udzielenie stypendium i zaświadczenia o byciu uczniem lub studentem