Zarządzenie Burmistrza nr 990/370/12 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych