Zarządzenie Burmistrza nr 989/369/12 w sprawie powołania Gminnej Komisji  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych