Uchwała nr XVIII/344/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.