Zarządzenie Burmistrza nr 955/335/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok