Zarządzenie Burmistrza nr 954/334/12 w sprawie planu szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony dla miasta Mikołów na lata 2013-2017.