Zarządzenie Burmistrza nr 953/332/12 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku