Zarządzenie Burmistrza nr 949/329/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok