Uchwała nr XVIII/341/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie zmian załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku.