Zarządzenie Burmistrza nr 947/347/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok