Zarządzenie Burmistrza nr 944/324/12 w sprawie zzmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok