Zarządzenie Burmistrza nr 943/323/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok