Zarządzenie Burmistrza nr 942/322/12 w sprawie formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Mikołów w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Miasta Mikołowa na okręgi wyborcze.