Zarządzenie Burmistrza nr 940/320/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Konstantego Prusa