Uchwała nr XVIII/340/2012 z dnia 24.04.2012 w sprawie korekty zapisu w uchwale Nr XVII/295/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.