Zarządzenie Burmistrza nr 937/317/12 w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.