Zarządzenie Burmistrza nr 932/312/12 w sprawie zmian w załącznik zadań inwestycyjnych na rok 2012 w pełnej szczegółowości