Zarządzenie Burmistrza nr 936/316/12 w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.