Zarządzenie Burmistrza nr 934/314/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok