Zarządzenie Burmistrza nr 931/311/12 w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości gruntowej