Zarządzenie Burmistrza nr 929/309/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Żwirki i Wigury