Zarządzenie Burmistrza nr 925/305/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok