Zarządzenie Burmistrza nr 924/304/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok