Zarządzenie Burmistrza nr 922/302/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok