Zarządzenie Burmistrza nr 915/295/12 w sprawiezmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok