Zarządzenie Burmistrza nr 911/291/12 w sprawie organizacji uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013.