Zarządzenie Burmistrza nr 908/288/12 w sprawie zmian zapisu w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa Nr 904/284/12 z dnia 12.07.2012 roku