Zarządzenie Burmistrza nr 906/286/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok