Zarządzenie Burmistrza nr 899/279/12 w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta