Zarządzenie Burmistrza nr 896/276/12 w sprawie powołania zespołu doradczo – opiniodawczego, zwanego „Kolegium”