Zarządzenie Burmistrza nr 894/274/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok