Zarządzenie Burmistrza nr 893/273/12 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie