Zarządzenie Burmistrza nr 892/272/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok