Zarządzenie Burmistrza nr 891/271/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok