Zarządzenie Burmistrza nr 889/269/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok